Menu
×

Archieven veranderen in informatiebronnen, daar hou ik me graag mee bezig. Enterprise Content Management oplossingen die echt bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Ik heb mijn doel pas bereikt als niet alleen mijn opdrachtgever, maar alle stakeholders tevreden zijn met het resultaat.

Turning archives into information assets, that's what I do. Design and implement Enterprise Content Management solutions that really contribute to an organization’s objectives. I haven’t reached my goal until not just my client but all stakeholders are satisfied with the results.

Expertise

Het formuleren van een visie, het helpen van business partijen bij het formuleren van hun requirements, ontwerpen en implementeren van de juiste oplossingen. Niet slechts het IT-deel, maar het ondersteunen van business partijen bij het implementeren in de organisatie. Ik heb veel hands on ervaring met het implementeren van digitale archiefoplossingen en het upgraden en migreren van grote archiefsystemen.

Defining a vision, helping businesses to define their requirements, designing and implementing the right solutions. Not just by means of IT, but by helping business parties to implement these solutions in their organizations. Experienced in implementing solutions and upgrading or migrating large archiving systems.

Mijn werkwijze begint met het luisteren naar mensen, om kennis op te doen van hun werkprocessen. Vervolgens gebruik ik mijn kennis en ervaring om ECM oplossingen te ontwerpen die hen daadwerkelijk ondersteunen in hun dagelijks werk. Als gecertificeerd product owner en projectleider ben ik graag verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie.

My way of working starts out by listening to people, learning about their work and then using my knowledge and experience to design document solutions that really support them in their daily work. As a project manager or product owner, I like to be responsible for actual implementations.

Van organisaties wordt verwacht dat ze transparant zijn. Goed informatie management is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Voor de meeste organisaties is archivering en document management geen core business maar een noodzakelijk kwaad. Ik ben ervaren in het vakgebied en help organisaties er graag bij.

Organizations are expected to be transparent. Proper information management is a prerequisite for that. For most companies, Archiving and Document Management is not core business, but a necessary evil. I am experienced in this field and like to help organizations turn their archives into information assets.

Gecertificeerd Product Owner, Scrum Master, ECM-master (AIIM), ERM-specialist, PrinceII Practitioner, ITIL Service Manager

Blog

Bekijk alle berichten

Complexe migraties in grote organisaties: The Agile Way

Kun je een archief migratie in een grote en complexe organisatie wel ‘agile’... Lees meer

Follow the document: eigenaarschap van documenten

Grote organisaties veranderen voortdurend. In die constante veranderende omgeving is het niet altijd makkelijk... Lees meer

11 augustus 2015

Orde op zolder

Het archieflandschap van een organisatie met documentintensieve processen en een lange historie laat zich nog het best vergelijken met de gemiddelde rommelzolder. Alles wat je ooit nog eens nodig dacht te hebben of gewoon niet weg durfde te gooien, heb je er in opgeslagen. Soms netjes... Lees meer

    "Transparency = Trust"