Menu
×

Complexe migraties in grote organisaties: The Agile Way

migration

Kun je een archief migratie in een grote en complexe organisatie wel ‘agile’ uitvoeren? Jazeker, dat kan.

In slechts twee jaar hebben we  voor een grote financial belangrijke business value toegevoegd door juist dat te doen. We hebben een versnipperde verzameling  archieven geïntegreerd, metadata verrijkt, data quality issues opgelost, gekoppeld aan klant & productadministraties. Hierdoor hebben we een compleet klantdossier gecreëerd en dat via andere systemen makkelijk raadpleegbaar gemaakt.

Een traject van twee jaar in een grote organisatie; dat lijkt zich op het eerste gezicht niet zo goed te lenen voor de agile werkwijze. Mijn ervaring is dat de principes van agile werken ook hier heel goed toepasbaar zijn.

De sleutel tot succes is mijns inziens een goede migratie strategie; een strategie die rekening houdt met onderstaande principes . Principes die ook in de agile werkwijze gelden.

  • Embrace the change. In een grote organisatie verandert de omgeving voortdurend. Zorg voor een solide migratie strategie die je in staat stelt mee te bewegen met die omgeving als je dat helpt in het bereiken van je doel.
  • Zorg ervoor dat je afhankelijkheden met je omgeving zoveel mogelijk minimaliseert.
  • Een regelmatige flow van business value. Zo’n migratie duurt lang, dus is het zaak dat je al snel de eerste business value levert. En dat vervolgens blijft doen. Concrete resultaten spreken aan.

Een andere, zeker zo belangrijke, succesfactor is een goed team. Niet te groot, met de juiste skills en toegewijd aan het doel.

In volgende posts zal ik op bovenstaande punten dieper ingaan en mijn ervaringen delen. Het lijkt me interessant en leerzaam om ook de ervaringen van anderen te lezen.

No Tag have Found!
Back To Home

Archieven veranderen in informatiebronnen, daar hou ik me graag mee bezig. Enterprise Content Management oplossingen die echt bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Ik heb mijn doel pas bereikt als niet alleen mijn opdrachtgever, maar alle stakeholders tevreden zijn met het resultaat.

Orde op zolder

11 augustus 2015

Berichten

Orde op zolder
Follow the document: eigenaarschap van documenten

13 april 2016

Berichten

Follow the document: eigenaarschap van documenten
Complexe migraties in grote organisaties: The Agile Way

30 juli 2016

Berichten

Complexe migraties in grote organisaties: The Agile Way