Menu
×

Archives

5 jaar ago

Informatie Architect Metadata Model Wholesale Banking ING

Als informatie architect en business analist hou ik me bezig met ontwerp van het metadata model en business classificatie schema van ING Wholesale Banking (grootzakelijke klanten).

Doel is om het portal van wholesale banking te koppelen aan bestaande archieven zodat gebruikers (en tzt klanten) eenvoudig toegang krijgen tot noodzakelijke documenten en ook documenten kunnen toevoegen.

Als informatie architect analyseer ik de huidige archieven, metadata en bedrijfsprocessen om tot een target metadata model en business classificatie schema te komen.

 

5 jaar ago

Product Owner Migratie Digitaal Archief

Product owner van een team dat

 • verantwoordelijk is voor de operations en onderhoud van bestaande digitale archieven (ASG-ViewDirect) en opmaakpakketten (CSF) op z/OS
 • migratie van archieven naar het nieuwe target platform (EMC Documentum)

ING bouwt een nieuw target ECM Platform op basis van de EMC suite. De bestaande digitale archieven worden geherindexeerd, samengevoegd, geschoond en verrijkt met de juiste informatie over klant en overeenkomst. Doel is om 360 graden klantbeeld te ondersteunen door data en documenten in 1 toepassing beschikbaar te stellen.

Ik ben verantwoordelijk voor het stakeholder management  van o.a. diverse business, risk en IT-partijen. Daarbij zorg ik voor het informeren van deze partijen en het verkrijgen van het noodzakelijke commitment.

Kenmerken

 • Migratie strategie
 • Business Analyse
 • Agile / Scrum
 • z/OS, ASG Viewdirect

5 jaar ago

Projectleider / Project Architect Digitaal Archief Domestic Bank NL

ING Domestic Bank Nederland wil één digitaal archief inrichten voor al haar klant en product administraties. Het digitaal archief zal samen met de klant en productadministraties het integraal klantbeeld gaan vormen.  Als project architect heb ik de specificaties voor dat archief en een migratie strategie beschreven en als projectleider ben ik verantwoordelijk geweest voor het implementeren ervan. Daarnaast adviseer ik bedrijfsonderdelen hoe hun deel van het archief in te richten.

Na inrichting van het digitaal archief  (juni 2012) heb ik als project architect verder bijdragen de migratiestrategie voor migratie van bestaande fysieke en digitale archieven naar het nieuwe digitaal archief, en het verder inbedden in de ING applicatie architectuur.

Kenmerken

 • Projectleiding
 • Project Architect
 • Adviseren Zakelijk Bedrijf ING
 • Digitalisering
 • Implementatie op Kofax, Websphere en Mainframe
 • Ontwerp

5 jaar ago

Business Analist / Blue print expert Enterprise Content Management (ECM / EIM)

ING Domestic Bank Nederland heeft één digitaal archief ingericht voor al haar klant en product administraties. Het digitaal archief vormt samen met de klant en productadministraties het integraal klantbeeld. Het centrale digitale archief is onderdeel van een bredere Enterprise Content Management strategie.

Enterprise Content Management is meer dan alleen Digitaal Archief. De kracht van Enterprise Content Management schuilt in de integrale benadering van de documenthuishouding van een organisatie. Als  business analist houd ik me daarom bezig met koppelingen tussen digitaal archief en opmaak / verzending van documenten, digitalisering, intelligent capturing en workflow. Vormgeven van de koppeling met klant en product administraties zijn een ander belangrijk onderdeel van mijn werk.

Als business analist houd ik me in belangrijke mate bezig met verdere inrichting van het ene Digitaal Archief ING NL. Dit behelst onder andere

 • Het opstellen van één document en dossier structuur voor heel ING NL
 • Migratie van bestaande fysieke en digitale archieven naar Digitaal Archief ING NL

Ik help de verschillende bedrijfsonderdelen van ING Nederland met het inrichten van hun deel van het digitaal archief. Onder het motto ‘Wat hetzelfde is moet hetzelfde heten’ help ik hen met het structureren van hun dossiers en documenten en bewaak daarmee tevens de integriteit en kwaliteit van de inrichting van het Digitaal Archief ING NL.

Daarnaast heb ik in belangrijke mate vormgegeven aan de migratie strategie; een van de pijlers van de Enterprise Content Management strategie. In een grote organisatie als ING is migratie een complexe zaak. We hebben een methode ontworpen om de migratie uit te voeren met minimale impact op de bestaande dienstverlening. De winkel blijft open tijdens de verbouwing.

5 jaar ago

Deelprojectleider Migratie Nationale Nederlanden Archieven

Nationale Nederlanden wordt losgemaakt van ING. Onderdeel van dit project is het migreren van NN en RVS archieven van het Enterprise Archiving System naar het target systeem van de nieuwe NN organisatie. Als deelprojectleider en analist was ik verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van de alle NN en RVS archieven. Het betrof financiele informatie, claims dossiers en HR dossiers.

Kenmerken

 • Projectleiding
 • Pakketsoftware Web en Mainframe
 • Outsourcing Java ontwikkeling
 • Systeemontwikkeling Mainframe software
 • Java / Cobol / DB2 / Websphere / XML
 • Ontwerp

9 jaar ago

Deelprojectleider EOM – EAS

Door ING/Payments werd een nieuw zakelijk betalen product in de markt gezet, European Order Manager (EOM). Het product werd in diverse landen in Europa aangeboden. Als deelprojectleider Archiving was ik verantwoordelijk voor de aansluiting van het EOM systeem aan het Enterprise Archiving System, ten behoeve van navraag en vanwege juridische eisen.  Ik vervulde de rol van projectleider en consultant.

Kenmerken

 • Projectleiding
 • Prince II
 • Pakketsoftware Web en Mainframe
 • Outsourcing Java ontwikkeling
 • Systeemontwikkeling Mainframe software
 • Java / Cobol / DB2 / Websphere
 • Ontwerp

9 jaar ago

Kwaliteitsmanager / deelprojectleider Migratie Beleggings Hypotheken

Vanaf december 2010 als kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor inrichting, advisering en controle van kwaliteitszorg in een project dat de administratie van beleggingshypotheken migreert naar een nieuw systeem. Daarnaast ondersteuning van de projectleider en deelprojectleiders en business analisten bij het leveranciersmanagement, requirementsmanagement en uitvoering van enkele business analyse opdrachten.

Als deelprojectleider verantwoordelijk voor een deel van het migratietraject; het regelen van de noodzakelijke betaalrekeningen voor migratie en het coördineren van ondersteunende back-office werkzaamheden.

 

10 jaar ago

Mede opsteller visie Document Services

Voor het bedrijfsonderdeel Document Services van de divisie Operations & IT Banking van ING heb ik de visie 2010 – 2012 mede vormgegeven. Het inhoud voor het deel Electronic Archiving & Records Management is door mij opgesteld.

Document Services verwerkte het leeuwendeel van de inkomende en uitgaande documentstromen van ING, is verantwoordelijk voor digitalisering, archivering / opslag en print en mail.

11 jaar ago

Projectleider Implementatie Records Management

Projectleider van een project dat een bestaande Electronic Archiving Service, die door diverse ING-onderdelen gebruikt wordt, opwaardeerde naar een Records Management service.

Kenmerken
 • Prince II en CMMi
 • Platform migratie WinTel naar SUN Solaris
 • In-house maatwerk mainframe software; IFSA-service (ING SOA)
 • Outsourced JAVA ontwikkeling (IFSA-service)
 • Outsourced maintenance contract (50% besparingen)
 • Outsourced performance testing
 • 6800 uur
 • Substantieel bedrag out of pocket (vertrouwelijk)

12 jaar ago

Consultant Implementatie Record Retention Policy

Consultant in het project dat de NL Record Retention Policy implementeerde binnen de divisie Operations & IT (OIB) van ING.

 • Ontwikkelen trainings en voorlichtingsmateriaal
 • Geven van voorlichting / awareness trainingen over NL Record Retention Policy
 • Analyse van bedrijfsprocessen en IT-systemen
 • Vertalen eisen van NL Record Retention Policy
 • Bepalen in hoeverre bedrijfsonderdelen aan de NL Record Retention Policy voldoen (GAP analyse)
 • Adviseren over oplossingen; digitalisering, Enterprise Content Management, Electronic Archiving, Records Management en Metadata
 • Opstellen retentieschema’s

Archieven veranderen in informatiebronnen, daar hou ik me graag mee bezig. Enterprise Content Management oplossingen die echt bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie. Ik heb mijn doel pas bereikt als niet alleen mijn opdrachtgever, maar alle stakeholders tevreden zijn met het resultaat.

Orde op zolder

11 augustus 2015

Berichten

Orde op zolder
Follow the document: eigenaarschap van documenten

13 april 2016

Berichten

Follow the document: eigenaarschap van documenten
Complexe migraties in grote organisaties: The Agile Way

30 juli 2016

Berichten

Complexe migraties in grote organisaties: The Agile Way